de leukste Zeilvakanties in griekenland | nl - en - sv

FAQ

+31 (0) 6 46 59 33 34

info@flexholidays.com

Veel gestelde vragen

– Boeken jullie ook vliegtickets?
Nee, door slechte ervaring met onjuiste gegevens is dit niet meer mogelijk. Wel kunnen wij u adviseren.

– Boeken jullie ook alleen appartementen?
Nee, wij kunnen alleen bemiddelen in een combi vakantie.

– Heb ik een vaarbewijs nodig om zelfstandig een boot te huren?
Ja, in veel landen is het voortaan verplicht om minimaal een vaarbewijs te hebben. Vaarbewijs 1 is genoeg als je niet de zee op gaat, maar tussen de eilanden en het vaste land zeilt.

– Gaat een reis altijd door?
 Ja een reis gaat altijd door of het moet expliciet vermeld zijn dat dit afhankelijk is van een bepaald aantal deelnemers. U zult dan op de hoogte worden gehouden.

– Privacy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt als basis informatie voor onze administratie en voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens. Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Anders dan de door ons verplichte administratieve handeling van overheidswegen en zorgverzekeringswet. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Ons.

  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven)
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website)
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.
Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met inachtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels. Deze website maakt gebruik van Cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals: Hoe vaak u deze website bezoekt.
  • Welke pagina”s op deze website u bezoekt
  • Of u deze website al eerder heeft bezocht
  • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
  • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen
Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

Nog vragen of onduidelijkheden stel ze gerust.

 

Contact opnemen